Vo?ba právnej formy

 

Neviete, akú právnu formu by mala mať Vaša dcérska spoločnosť? Či si chcete založiť na Slovensku spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditnú spoločnosť, akciovú spoločnosť alebo skôr organizačnú zložku?